Głód wieczny!

Czuję głód, głód, głód!
Zjadłbym konia z kopytami gdybym mógł.. mógł, mógł!
Ucho słonia, starą teczkę...
A na deser wielką beczkę!
Czuję głód, głód, głód!
Dziecko moje jest wiecznie głodne...


Głodne wiedzy!

Głodne sów...


... i głodne flipsów!


Copyright © 2014 ⚡ Pod Napięciem ⚡ , Blogger